ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Fish ...163

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Fish ...05094114

ຈໍານວນການດາວໂຫຼດໄຟລ໌

ເລກ
SP15-1.pdf429

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States76
Sweden25
Thailand12
Canada6
Malaysia6
Philippines6
China5
Indonesia5
Hong Kong4
Germany3

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Ashburn10
Esloev9
Bangkok6
Boardman6
Fremont4
Mountain View4
Cukai3
Chiang Mai2
Kuching2
Medan2