ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
SEAFDEC ...121

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
SEAFDEC ...01210150

ຈໍານວນການດາວໂຫຼດໄຟລ໌

ເລກ
NL39-1.pdf61

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States86
China8
Singapore6
Indonesia4
South Korea4
Hong Kong3
Sweden3
Thailand3
Canada2
India1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Ashburn7
Singapore6
Mountain View5
Boardman4
Fremont4
Bangkok2
Jakarta2
Ann Arbor1
Changsha1
Columbus1