စုစုပေါင်းကြည့်ရှုမှုအရေအတွက်

နံပါတ်
Report ...219

လစဉ်ကြည့်ရှုမှုများ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Report ...23221181

ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင် အရေအတွက်

နံပါတ်
Full_Report_Expert Workshop_Fishway.pdf66

နိုင်ငံအလိုက် မြင်ကွင်းများ

နံပါတ်
United States93
China40
Thailand13
Philippines12
Canada11
Sweden8
Hong Kong5
Germany4
India4
Cambodia4

မြို့အလိုက်ရှုခင်းများ

နံပါတ်
Ashburn20
Wuhan14
Bangkok11
Mountain View8
Boardman6
Fremont6
Nanning6
Esloev4
Guangzhou4
Pune4