Recent Submissions

 • Post : Trawled Fishes of the Southeast Asian Water - II (300-1200 M.) 

  Unknown author (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2009)
 • Post : Trawled Fishes of the Southeast Asian Water - I (100-300 M.) 

  Unknown author (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2009)
 • การวิเคราะห์แนวโน้มของกายกตัวและจมตัวของทางเข้าก้นโป๊ะของเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสนน้ำ ณ โครงการโป๊ะเชือกระยอง จ.ระยอง 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกแบบโอะโตะชิอะมิ (Otoshi ami-type Set-net) เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (ปีที่ 11) ณ บริเวณนอกชายฝั่งหาดแม่รำพึง จ.ระยอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพยากรชา ...
 • Trend analysis of slope net depth, according to flow condition in Rayong Set-Net 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  11years have passed since the technology transfer of Japanese‐type SET‐NET to Rayong, Thailand. The daily catch data has been recorded by EMDEC. Before the start of acoustic survey for fish amount and distribution of around ...
 • Sea Water Sherbet 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  Maintaining freshness quality of fish in fishery is important target in raising sale value. Increasing cooling contact among liquid ice on fish skin is to maintain lower fish’s body temperature as deep-chill. Slurry ice ...
 • Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI) 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  PROJECT REBYC- II CTI aims at mitigating problems associated with bycatch in trawl fisheries and contribute to more sustainable use of the fisheries resources and healthier marine ecosystems located within the Coral Triangle ...
 • ลักษณะพื้นทะเล และความชุกชุมของสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทย โดยใช้กล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ำ 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  กล้องวิดิทัศน์ใต้น้ำ Sea Viewer Under Water System ถูกติดเข้ากับโครงเลื่อน และ 150 วัตต์ เพื่อบันทึกภาพพื้นทะเล และสัตว์น้ำหน้าดิน ขณะเรือลอยลำ บริเวณจุดสำรวจ 13 จุด ในอ่าวไทย หลอดไฟฮาโลเจน ที่มีความลึก 20-71 เมตร ...
 • Some Technical Aspects on Mid water Trawl Operation Lesson learn from Operations by M.V. SEAFDEC 2 around Vietnam Waters 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  Twelve 912) midwater trawl fishing operation are operated by M.V. SEAFDEC2 around Central part of Viet Nam Waters during 5-26 June-18 July 2012. Study aims to obtain data of midwater net vertical opening. Depth recorders ...
 • Acoustic Survey in Area of Set net Fishing Ground 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2014)
  The acoustic equipment was applied for fishery resource survey in coastal area. The hardware and software system for data collection were developed at Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, Japan. The ...
 • หญ้าทะเลเทียม 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2013)
  หญ้าทะเลเทียม จัดสร้างอยู่ภายในบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ โดยหญ้าทะเลเทียมจะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย หาอาหาร และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำที่เข้ามาอยู่อาศัย ฟื้นฟูและเพ ...
 • ปะการังเทียม 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2013)
  ปะการังเทียม (Artificial reef) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากปะการังตามธรรมชาติมีการถูกทำลายและเหลือจำนวนน้อยลง โดยการนำวัสดุที่แข็งแรง ...
 • ธนาคารปู 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2013)
  ธนาคารปูเป็นอนุบาลแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองในกระชังที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้แม่ปูม้าปล่อยไข่ไปสู่ทะเล และชาวประมงจึงจับแม่ปูม้าไปจำหน่ายต่อไป โดยธนาคารปูมีการดำเนินงานคล้ายสหกรณ์ คือมีการเปิดรับสมาชิก หากสมาชิกในกลุ่มจับป ...
 • การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2013)
  การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก พัฒนารูปแบบมาจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบดั้งเดิมที่ใช้หลักไม้ไผ่ปักเพื่อล่อลูกหอยแมลงภู่ให้มาเกาะอาศัยและเจริญเติบโต โดยแพเชือกรูปแบบใหม่นี้สามารถจัดสร้างโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องตลาด ...
 • การเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำด้วยน้ำแข็งเหลว (Preserving Marine Products with Seawater Sherbet) 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2012)
  การเก็บรักษาสัตว์น้ำด้วยน้ำแข็งเหลว เป็นการรักษาความสดของสัตว์น้ำที่จับได้อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการให้ความเย็นแก่สัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้น้ำแข็งถึง 2 เท่า เนื่องจากมีเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ...
 • ปะการังเทียมลอยน้ำ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2012)
  ประการังเทียมลอยน้ำ (ซั้งเชือก) ออกแบบโดยศูนย์พัฒนการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำ ในบริเวณชายฝั่งทะเลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตั้งแต่หน้าดินจนถึงผิวน้ำ มีโครงสร้างโดยใ ...
 • Whale in Southeast Asia 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
 • Sustainable Aquaculture Development 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
  Aquaculture is supplying 40% of the world’s food fish, and is playing a key role in national government plans to achieve food security, poverty alleviation and rural development. Aquaculture in Asia now accounts for over ...
 • Post-harvest and Safety of Fish and Fisheries Products 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
  Post-harvest and safety of fish and fisheries products” pertains to all aspects of fisheries post-harvest technology that incorporate handling (at sea and onshore), processing, marketing and distribution of fish and fisheries ...
 • Livelihood among fishing communities and prospects of employment in fisheries-related activities 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
  Social aspects, labor requirements and the rights of coastal and inland communities to decent livelihoods are increasingly the international concern. Under the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community ...
 • Enhancing Governance in Fishery Management 

  Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
  Fisheries is an important sector that provides substantial contribution to people’s food security and well-being, poverty alleviation, and economic development. Concurrent with the increasing competitiveness and conflicts ...

View more