အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorZarate, Jacques
dc.contributor.authorNiwa, K.
dc.contributor.authorWatanabe, Satoshi
dc.contributor.editorTanaka, Katsuhisa
dc.contributor.editorMorioka, Shinsuke
dc.contributor.editorWatanabe, Satoshi
dc.date.accessioned2015-05-04T07:33:18Z
dc.date.available2015-05-04T07:33:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationZarate, J., Niwa, K., & Watanabe S. (2012). The relationship between nutritional stress and digestive enzyme activities in sea cucumber Holothuria scabra. In K. Tanaka, S. Morioka, & S. Watanabe (Eds.), Sustainable stock management and development of aquaculture technology suitable for Southeast Asia (JIRCAS Working Report No. 75) (pp. 97-105). Tsukuba, Ibaraki, Japan: Japan International Research Center for Agricultural Sciences.en
dc.identifier.issn1341-710X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2211
dc.description.abstractThe sea cucumber Holothuria scabra (sandfish) was studied to determine what digestive enzymes are present, to perform a basic characterization of their activity, and to attempt to correlate enzyme activity with nutritional status of the animal. Enzymes alpha amylase, protease (as well as chymotrypsin), cellulase, mannanase, agarase, and xylanase were detected. The enzymes trypsin, alginate lyase and laminarinase were also tested for, but the presence of trypsin was inconclusive, and no alginate lyase or laminarinase was detected. The pH optimum of protease was pH 5 and that of alpha amylase pH 7. Alpha amylase, protease, chymotrypsin, cellulase and mannanase continued to digest their substrates over time. A 2-week starvation experiment showed changes in alpha amylase and protease levels. No differences in cellulase, mannanase, agarose or xylanase activity were detected as a result of the starvation experiment. Another starvation experiment wherein sandfish intestines were sampled every 3 days for 15 days showed that only alpha amylase levels changed with starvation. All samples had lower alpha amylase activity after the withdrawal of feed compared to the day 0 samples. These results suggest the possibility of the use of alpha amylase activity as an indicator of nutritional status, particularly feed deprivation, in sandfish.en
dc.language.isoenen
dc.publisherJapan International Research Center for Agricultural Sciencesen
dc.relation.ispartofseriesJIRCAS Working Report; No. 75
dc.subjectSandfishen
dc.subjectDigestive enzymeen
dc.subjectAlpha amylaseen
dc.subjectProteasesen
dc.subjectHolothuria scabra
dc.titleThe relationship between nutritional stress and digestive enzyme activities in sea cucumber Holothuria scabraen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage97
dc.citation.epage105
dc.subject.asfastarvationen
dc.citation.bookTitleSustainable stock management and development of aquaculture technology suitable for Southeast Asiaen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။