အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorLazaga, Jovenal F.
dc.contributor.authorRoa, Leonardo L.
dc.contributor.editorSmith, I. R.
dc.contributor.editorTorres, E. B.
dc.contributor.editorTan, E. O.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:34:58Z
dc.date.available2011-06-22T09:34:58Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/252
dc.description.abstractA survey of grow-out tilapia cage farming in Laguna de Bay, Philippines was conducted in two towns in Rizal Province. the resulting analyses indicate low financial performance and poor economic viability of grow-out tilapia cage farming in this part of the lake during the 1980-1982 seasons. Overcrowding of cages in limited areas, poaching and typhoon damage were the major reasons for poor performance.en
dc.language.isoenen
dc.publisherPhilippine Council for Agriculture Resources Research and Development; Manila, Philippines: International Center for Living Aquatic Resources Managementen
dc.relation.ispartofIn: Smith, I.R., Torres, E.B., Tan, E.O. (eds.). Philippine Tilapia Economics. Proceedings of a PCARRD-ICLARM Workshop, 10-13 August 1983, Los Baños, Laguna, Philippines. Los Baños, Laguna, Philippines: Philippine Council for Agriculture Resources Research and Development; Manila, Philippines: International Center for Living Aquatic Resources Management. pp. 107-114en
dc.subjectFinfishesen
dc.subjecttilapia cultureen
dc.subjectcage cultureen
dc.subjecteconomic analysisen
dc.subjectPhilippines -- Laguna de Bayen
dc.subjectTilapia (genus)en
dc.subjectOreochromis niloticusen
dc.subject.lccVF SP 34
dc.titleFinancial and economic analysis of grow-out tilapia cage farming in Laguna de Bay, Philippinesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage107
dc.citation.epage114
dc.citation.conferenceTitlePhilippine Tilapia Economics. Proceedings of a PCARRD-ICLARM Workshop, 10-13 August 1983, Los Baños, Laguna, Philippinesen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။