แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Share 
 
dc.contributor.authorQuinitio, Emilia T.
dc.contributor.authorParado-Estepa, Fe
dc.contributor.authorAlava, Veronica
dc.contributor.editorKeenan, Clive P.
dc.contributor.editorBlackshaw, Alan
dc.date.accessioned2011-06-22T09:35:46Z
dc.date.available2011-06-22T09:35:46Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationQuinitio, E. T., Parado-Estepa, F., & Alava, V. (1999). Development of hatchery techniques for the mud crab Scylla serrata (Forskål): Comparison of feeding schemes. In C. P. Keenan & A. Blackshaw (Eds.), Mud Crab Aquaculture and Biology. Proceedings of an international scientific forum held in Darwin, Australia, 21–24 April 1997 (pp. 125-130). Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/429
dc.description.abstractScylla serrata larvae were reared in 3 L plastic containers and fed various amounts of artificial diets (AD) with or without natural food (NF: Brachionus rotundiformis and newly-hatched Artemia). The amounts of AD fed alone to zoea in treatments (T) 1 to 4 were as follows: 1) 2.0 mg/L/day + 0.25 mg/L/day increment/substage; 2) 2.0 mg/L/day + 0.5 mg/L/day increment/ substage; 3) 4.0 mg/L/day + 0.5 mg/L/day increment/substage; 4) 4.0 mg/L/day + 1.0 mg/L/day increment/ substage. NF were given in addition to the respective amounts of artificial diet in T5, T6, T7 and T8. T9 served as the control (NF only). Based on three experimental runs, only larvae in T5, T6, and T9 survived until the megalopa stage. Thus, only these three treatments were compared in succeeding experiments using a commercial shrimp diet in 250 L fibreglass tanks. Of the three runs conducted using a commercial diet, two runs showed significant differences (P<0.05) in survival. T5 gave higher survival (3.71% and 1.33%) than T9 (1.84% and 0.45%) and T6 (1.37% and 0.45%). Population development index did not differ among treatments in three runs.en
dc.description.sponsorshipThis research was funded by ACIAR under research grant PN9217.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAustralian Centre for International Agricultural Researchen
dc.subjectCrustaceaen
dc.subjectMud crab culture -- Feeding and feedsen
dc.subjectFeedingen
dc.subjectLarval rearingen
dc.subjectAquaculture techniquesen
dc.subjectHatcheriesen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectCrabsen
dc.subjectMud craben
dc.subjectScylla serrata
dc.subject.lccVF SP 233
dc.titleDevelopment of hatchery techniques for the mud crab Scylla serrata (Forskål): Comparison of feeding schemesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage125
dc.citation.epage130
dc.citation.conferenceTitleMud Crab Aquaculture and Biology. Proceedings of an international scientific forum held in Darwin, Australia, 21–24 April 1997en


Files in this item

FilesขนาดรูปView

รายการนี้ปรากฏใน (s)

แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย