ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-02-12T11:40:55Z
dc.date.available2018-02-12T11:40:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/191
dc.description.abstractปะการังเทียม (Artificial reef) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ อย่างมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากปะการังตามธรรมชาติมีการถูกทำลายและเหลือจำนวนน้อยลง โดยการนำวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ต้านกระแสน้ำได้ และค่าใช้จ่ายคุ้มทุน ไปจัดวางที่พื้นทะเล เพื่อดึงดูดสัตว์น้ำให้เข้ามาอยู่อาศัย เป็นที่หลบภัย รวมทั้งเป้นแหล่งอาหาร และแหล่งสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ สนับสนุนมาตราการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงen
dc.language.isothen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectປະກາລັງທຽມen
dc.subjectSEAFDECen
dc.titleปะการังเทียมth
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Training Departmenten


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
2.10_PosterARreefs.jpg4.193Mbimage/jpegຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ