ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Influence ...40

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Influence ...0030200

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States25
China8
Spain2
Hong Kong2
Philippines2
Peru1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Boardman8
Gijón2
Baoshan1
Cebu City1
Chicago1
Dagupan1
Lima1
Taizhou1