ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Withdrawal ...33

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Withdrawal ...0100100

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States21
China9
Hong Kong2
Canada1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Boardman6
Hefei1
Xinpu1