แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Share 
 
dc.contributor.authorGapasin, Rolando S. J.
dc.contributor.authorPolohan, Bernice B.
dc.date.accessioned2014-05-09T02:37:42Z
dc.date.available2014-05-09T02:37:42Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationGapasin, R. S. J., & Polohan, B. B. (2004). Induction of larval settlement and metamorphosis in the donkey-ear abalone, Haliotis asinina Linnaeus, by chemical cues. Hydrobiologia, 519(1-3), 9-17.en
dc.identifier.issn0018-8158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2014
dc.description.abstractThe effects of the chemical inducers, gamma-aminobutyric acid (GABA) and potassium chloride (KCl), on the larval settlement and metamorphosis of the donkey-ear abalone, Haliotis asinina, was investigated. H. asinina larvae (5–6 h post-hatch) were exposed to a range of GABA (0.125–2.00 μM) and KCl (1.00–12.00 mM) concentrations for 72 h. Results of the dose response experiments showed that settlement and metamorphosis vary according to the dose levels of the inducer compounds. Under controlled laboratory conditions, 0.45–0.50 μM and 6.0 mM seemed to be the optima for GABA and KCl, respectively, as these concentrations elicited the greatest number of postlarvae that metamorphosed, settled or survived. However, GABA generally promoted better attachment and metamorphic response as well as survival than KCl in H. asinina postlarvae.en
dc.description.sponsorshipThe authors thank N. Bayona for the technical assistance, Dr M. Catacutan for the helpful comments on the earlier draft and the two anonymous referees for critically reviewing the final version of the manuscript. This research work was financially supported by SEAFDEC/AQD under Study Code Nr-01-M98T.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringer Verlagen
dc.subjectAbalonesen
dc.subjectHaliotis asininaen
dc.subjectGABAen
dc.subjectKClen
dc.titleInduction of larval settlement and metamorphosis in the donkey-ear abalone, Haliotis asinina Linnaeus, by chemical cuesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume519
dc.citation.issue1-3
dc.citation.spage9
dc.citation.epage17
dc.citation.journalTitleHydrobiologiaen
dc.subject.asfachloridesen
dc.subject.asfacopperen
dc.subject.asfadevelopmental stagesen
dc.subject.asfalarval settlementen
dc.subject.asfalife cycleen
dc.subject.asfametamorphosisen
dc.subject.asfapotassiumen
dc.subject.asfaecologyen
dc.subject.asfahydrobiologyen
dc.identifier.essn1573-5117
dc.identifier.doi10.1023/B:HYDR.0000026480.00928.5a


Files in this item

FilesขนาดรูปView

รายการนี้ปรากฏใน (s)

  • AQD Journal Articles [1173]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย