ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Primary ...78

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States44
Philippines10
Thailand7
China5
Hong Kong3
France2
South Korea2
Japan1
Singapore1
Vietnam1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Ashburn6
Boardman6
Bangkok4
Cabadiangan2
Chengdu1
Fuzhou1
Hanoi1
Mountain View1
Singapore1