ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Training Department
dc.date.accessioned2018-03-21T02:02:36Z
dc.date.available2018-03-21T02:02:36Z
dc.date.issued1999-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/483
dc.description.abstractThe Seminar presents an analysis of the research findings obtained during 2 cruises of the Training and Research Vessel M.V. SEAFDEC, conducted in the Gulf of Thailand and along the East Coast of Peninsular Malaysia to evaluate the fisheries resources. A total of 21 papers are included in the following 5 sections: Oceanography; Environmental studies; Primary production; Fishery biology; and Fishery resources.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleProceedings of the First Technical Seminar on Marine Fishery Resources Survey in the South China Sea Area I: Gulf of Thailand and East Coast of Peninsular Malaysiaen
dc.typeConference publicationen
dc.typeBooken
dc.subject.asfaMarine fisheriesen
dc.subject.asfaFishery surveysen
dc.subject.asfaFishery oceanographyen
dc.subject.asfaFishery biologyen
dc.subject.asfaFishery resourcesen
dc.subject.asfaConferencesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
TD-SP-22.pdf11.20Mbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ