အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorTookwinas, Siri.
dc.contributor.authorSrichantulk, N.
dc.contributor.authorChoongan, C.
dc.contributor.editorLacanilao, F.
dc.contributor.editorColoso, Relicardo M.
dc.contributor.editorQuinitio, Gerald F.
dc.date.accessioned2011-06-03T01:00:57Z
dc.date.available2011-06-03T01:00:57Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationTookwinas, S., Srichantulk, N., & Choongan, C. (1994). Coastal aquaculture in Thailand. In F. Lacanilao, R. M. Coloso, & G. F. Quinitio (Eds.), Proceedings of the Seminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia and Prospects for Seafarming and Searanching; 19-23 August 1991; Iloilo City, Philippines. (pp. 84-90). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn971851127X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/105
dc.description.abstractThe coastal area has been explored for aquaculture and coastal aquaculture has expanded quite rapidly in Thailand. The economically important culture species are shrimp (Penaeus monodon), sea bass (Lates calcarifer), and two species of grouper (Epinephelus malabaricus and L. salmoides). The area for marine shrimp culture in 1989 was around 78,209 hectares with a production of 100,000 tons. Approximately 40% of these ponds, by area, is under intensive shrimp cultivation. The average survival rate was reported to be 40-80% with a production of 6 tons per hectare. Sea bass and grouper are mainly cultured in cages. Two cage sizes are used: 10 x 10 x 2 and 5 x 5 x 2 meters. In 1988, the production was about 1,034 and 357 tons for sea bass and grouper, respectively.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPenaeus monodon
dc.subjectEpinephelus malabaricus
dc.subjectLates calcarifer
dc.subjectEpinephelus salmoides
dc.subjectThailanden
dc.titleCoastal aquaculture in Thailanden
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage84
dc.citation.epage90
dc.subject.asfaIntensive cultureen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.asfacage cultureen
dc.subject.asfaSurvivalen
dc.subject.asfaMarine aquacultureen
dc.subject.asfaCultured organismsen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfaPondsen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.citation.conferenceTitleSeminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia and Prospects for Seafarming and Searanching; 19-23 August 1991; Iloilo City, Philippines.en
dc.subject.scientificNamePenaeus monodon


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
adsea91p084-090.pdf70.73Kbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။