ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Major ...27

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Major ...3000100

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States14
Philippines10
China1
India1
Thailand1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Ashburn6
Boardman6
Iloilo City4
City of Muntinglupa1
Makati City1
Nonthaburi1
Pune1
Quezon City1