แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย

Share 
 
dc.date.accessioned2018-03-13T02:10:10Z
dc.date.available2018-03-13T02:10:10Z
dc.date.issued2004-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/325
dc.description.abstractตามที่ศูนย์โฒนากาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ซีฟเตกได้ร่วมกับกรมประมงภายใต้ความรันผิดขอบรองศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร)ตำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากริประมงชายฝังโดยรุมชน (Locay-Based Coastal Fisheries Management) ปริมณอาภอปะพิวจังหวัดระหวตั้งแต่ปี2545จนถึงบัจจุบันโดยโครงการฯได้ทำการสำรวจและก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆสมงการดำเนินงานโครงการาด้านการฝึกอบรมและการส่งเสมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่ขนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะที่า (2544-2546) และการอภิปรายกลุมของผู้ที่มีส่วนเกียวข้องในที่นที่โครงการฯโดยทางผู้จัฯได้ติญผู้ทรงคุณวุฒิและ4จียวชาญในด้านต่างๆเข้าร่วมสัมมนาอาทิเช่นกลุมชาวประมงกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรมองค์การบริหารส่วนตำบลอาจารย์โรงเรียนและองค์กรเอกชน (NGO) เป็นต้นเพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและให้คำแนะน้ำกระบวนการต่างๆของกิจกรรมที่ทางโครงการฯได้บรรจุให้กับกลมประมงและกลุมแม่บ้านในพื้นที่โครงการฯซึ่งผลจากการสัมมนาระนำไปเป็นแนวทางในการปรัปงแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2en
dc.language.isothen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleการสัมมนาทางวิชาการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร 2-3 กันยายน 2547en


Files in this item

FilesขนาดรูปView
TD-RP-69.PDF6.367Mbapplication/pdfดู/เปิด

รายการนี้ปรากฏใน (s)

แสดงระเบียนรายการที่เรียบง่าย