ຈຳນວນເບິ່ງທັງໝົດ

ເລກ
Determination ...71

ທັດສະນະປະຈໍາເດືອນ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Determination ...0010430

ຈໍານວນການດາວໂຫຼດໄຟລ໌

ເລກ
A-7.pdf26

ເບິ່ງຕາມປະເທດ

ເລກ
United States50
Philippines11
Thailand2
Bangladesh1
India1
Iran1
Nepal1
Pakistan1
Poland1
Rwanda1

ເບິ່ງຕາມເມືອງ

ເລກ
Ashburn6
Quezon City5
Boardman3
Secaucus2
Ahmedabad1
Appleton1
Bratislava1
Butwal1
Karachi1
Mountain View1