Istilah Carian Teratas

Istilah CarianCarian% daripada JumlahPaparan halaman / Carian
1has_content_in_original_bundle_keyword:true62225.62%0.00
2dateIssued_keyword:201159824.63%0.00
3language_keyword:en57323.60%0.00
4author_keyword:Ahmadi34814.33%0.00
5type_keyword:magazineArticle29111.99%0.00
6subject_keyword:Aquaculture27911.49%0.00
7author_keyword:Mohamed, Halimah2138.77%0.00
8author_keyword:Ahmad, Abu Talib1596.55%0.00
9author_keyword:Sitha, Hort1526.26%0.00
10author_keyword:Acosta, Belen O.1114.57%0.00

Jumlah

Carian% daripada JumlahPaparan halaman / Carian
2428100.00%0.00