Show simple item record

Share 
 
dc.date.accessioned2018-02-13T02:53:09Z
dc.date.available2018-02-13T02:53:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/205
dc.description.abstractทำให้ทราบตำแหน่งของเรือ ณ ปัจจุบัน ข้อมูลเส้นทางการเดินเรือ ทิศทาง ความเร็ว และระยะทางที่เรือนั้นเคลื่อนที่ไป หรือแวะจอด ณ ที่ใด เมื่อไหร่ และเป็นระยะเวลานานเท่าใด ทำให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันและประวัติเส้นทางการเดินทางย้อนหลังของเรือแต่ละลำ ซึ่งเจ้าของเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการวางแผนการออกเรือในแต่ละครั้ง โดยใช้คำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เสบียงอาหาร น้ำแข็ง วางแผนในการนำสินค้าสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นท่า การแจ้งเเวลาที่เรือจะเทียบท่า ตลอดจนการกำหนดเวลาที่จะให้เรือออกทำงานในรอบต่อไป ใช้เป็นหลักฐานทางการศาลในกรณีที่เรือถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกน่านน้ำหรือกระทำผิดเกี่ยวกับเขตการประมง ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ ในการติดตาม เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และใช้ในการบริหารจัดการการทำประมงอย่างยั่งยืนตามมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงen
dc.language.isothen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectVMSen
dc.subjectการประมงผิดกฎหมายth
dc.titleประโยชน์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS)th
dc.typeImageen
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Training Departmenten


Files in this item

FilesSizeFormatView
vms-2.pdf1.704Mbapplication/pdfView/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record