အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorChareonpanich, Charumas
dc.contributor.authorSeurungreong, Siriporn
dc.contributor.authorMeksumpun, Shettapong
dc.date.accessioned2019-01-17T04:21:17Z
dc.date.available2019-01-17T04:21:17Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationChareonpanich, C., Seurungreong, S., & Meksumpun, S. (1999). Nutrient diagenesis in sediments of the South China Sea, Area II: Sabah, Sarawak, and Brunei Darussalam waters. In Proceedings of the Second Technical Seminar on Marine Fishery Resources Survey in the South China Sea, Area II: West Coast of Sabah, Sarawak and Brunei Darussalam, 14-15 December 1998, Kuala Lumpur, Malaysia (pp. 111-128). Samut Prakan, Thailand: Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/814
dc.description.abstractStudy on nutrient diagenesis and physico-chemical characteristics of bottom sediments of the Sabah, Sarawak and Brunei Darussalum waters had been carried out under the ongoing SEAFDEC Collaborative Research Project. The results indicated that organically enriched offshore sediments consisted high levels of pore water nitrate and phosphate concentrations. For the whole study area, the levels of nitrate and phopsphate concentrations in pore water were in the ranges of 0.05 to 77.12 ?g at NO3--N/L and 0.07 to 13.13 ?g at PO43--P/L, respectively. Upward diffusive fluxes of pore water nitrate widely changed in stations. At the nearshore area, the fluxes of pore water nitrate had an average of 26.5 mg at NO3--N/m2/d and were about one order of magnitude higher than those of phopsphate. However, phosphate upward fluxes were apparently high at deep areas off Sabah. Pore water ammonium concentrations were commonly very low but tended to be more accumulated at nearshore organically enriched areas. The ammonium concentrations for the whole study area ranged from non-detected level to 81.76 ?g at N/L. The nearshore stations showed very high upward fluxes of ammonium, which were nearly 10 times higher than those of nitrate and phosphate. Sedimentary organic levels were comparatively high in two distinct regions; (I) a shallow nearshore region of Sarawak, and (II) a deep offshore region of Sabah amd Brunei Darussalum. The sources of organic materials settled in Regions (I) and (II) were suggested to be derived from different origins. The Northeast monsoon can somewhat enhance organic accumulation in the nearshore region. Overall our results obtained from this study had been used to characterize the bottom sediments into three distinct regions and discussed for further fishery resource development and management.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth China Seaen
dc.subjectMalaysiaen
dc.subjectSarawaken
dc.subjectSabahen
dc.subjectBrunei Darussalamen
dc.titleNutrient Diagenesis in Sediments of the South China Sea, Area II: Sabah, Sarawak, and Brunei Darussalam Watersen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage111
dc.citation.epage128
dc.subject.asfasediment chemistryen
dc.subject.asfaphosphatesen
dc.subject.asfanitratesen
dc.subject.asfaSediment propertiesen
dc.subject.asfabiogeochemical cycleen
dc.subject.asfafishery oceanographyen
dc.subject.asfaNutrients (mineral)en
dc.subject.asfadiagenesisen
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Second Technical Seminar on Marine Fishery Resources Survey in the South China Sea, Area II: West Coast of Sabah, Sarawak and Brunei Darussalam, 14-15 December 1998, Kuala Lumpur, Malaysiaen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
SCS_FRS2_06.pdf797.0Kbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။