အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorSantos-Yap, Emilia M.
dc.contributor.editorHooi, Kok Kuang
dc.contributor.editorLow, Lai Kim
dc.contributor.editorLim, Pang Yong
dc.date.accessioned2019-05-27T09:11:39Z
dc.date.available2019-05-27T09:11:39Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationSantos-Yap, E. M. (1997). Development of value-added fishery products. In K. K. Hooi, L. K. Low, & P. Y. Lim (Eds.), Proceedings of the seminar on the advances in fish processing technology in Southeast Asia in relation to quality management, Singapore, 29 October - 1 November 1996 (pp. 153-161). Singapore: Marine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9810088639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4840
dc.description.abstractStudies on the development of value-added products using arrow squid (Loligo sp.) and bullet tuna (Auxis rocheii, R.) were conducted. The recommended steps in new product development were systematically followed while establishing control to all steps in these product development studies to ensure that the requirements for quality fishery products are met. New product concepts were generated, evaluated, and refined. The most plausible concepts were then advanced to the product optimization stage wherein samples were subjected to a series of sensory evaluations to come up with the standardized formulations. Three (3) squid products, namely squid nuggets, squid loaf, and squid rolls, and two (2) bullet tuna products, namely tuna loaf and dried seasoned tuna, were then subjected to either accelerated or actual shelf life testings, consumer acceptability testings, and cost analyses. In collaboration with a private company, the most promising technologies generated from the preceding activities were advanced to pilot-scale production in which the HACCP-concept of quality assurance was applied, and the hazards and critical control points associated with each step in the production of the new products were established. The resulting products were finally subjected to consumer testing at the Japan Food Expo '95 which proved their acceptability to the export market as well as the products' feasibility for commercialization.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMarine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleDevelopment of value-added fishery productsen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage153
dc.citation.epage161
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Seminar on the Advances in Fish Processing Technology in Southeast Asia in Relation to Quality Management, Singapore, 29 October - 1 November 1996en


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

Thumbnail

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။