အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorGuerrero III, Rafael D.
dc.contributor.editorLacanilao, F.
dc.contributor.editorColoso, Relicardo M.
dc.contributor.editorQuinitio, Gerald F.
dc.date.accessioned2011-06-03T01:00:57Z
dc.date.available2011-06-03T01:00:57Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationGuerrero, R. D. III (1994). Aquaculture developments in the Philippines with emphasis on tilapias and seaweeds. In F. Lacanilao, R. M. Coloso, & G. F. Quinitio (Eds.), Proceedings of the Seminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia and Prospects for Seafarming and Searanching; 19-23 August 1991; Iloilo City, Philippines. (pp. 75-78). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn971851127X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/103
dc.description.abstractSignificant developments in the culture of tilapias and seaweeds in the Philippines for 1988-1991 are reviewed. The country was the top producer of the Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red seaweed, Eucheuma sp., in the world during the period. Intensification of cage and pond culture of tilapia in freshwater with artificial feeding was prevalent. The National Tilapia Production Program was launched in 1990 and is being implemented in 26 sites of 12 regions in the country. Culture of sex-inversed tilapias (O. niloticus and O. niloticus x O. mossambicus hybrids) in freshwater cages, brackishwater ponds, and sea cages was pilot-tested for the first time. For seaweeds, studies were made on the culture of other economically-important species such as Gracilaria sp. and Porphyra sp. A trial on the integrated searanching of abalones (Haliotis sp.) and giant clams (Tridacna sp.) with Euchema was also conducted.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectTridacna
dc.subjectHaliotis
dc.subjectOreochromis mossambicus
dc.subjectEucheuma
dc.subjectPorphyra
dc.subjectGracilaria
dc.subjectOreochromis niloticus
dc.subjectPhilippinesen
dc.titleAquaculture developments in the Philippines with emphasis on tilapias and seaweedsen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage75
dc.citation.epage78
dc.subject.asfasex reversalen
dc.subject.asfaaquaculture developmenten
dc.subject.asfapond cultureen
dc.subject.asfacage cultureen
dc.subject.asfaseaweed cultureen
dc.subject.asfaMarine aquacultureen
dc.subject.asfafreshwater aquacultureen
dc.subject.asfacultured organismsen
dc.subject.asfaeuryhalinityen
dc.subject.asfacommercial speciesen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfabrackishwater aquacultureen
dc.citation.conferenceTitleSeminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia and Prospects for Seafarming and Searanching; 19-23 August 1991; Iloilo City, Philippines.en


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
adsea91p075-078.pdf55.74Kbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။