ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorKongkeo, Hassanai
dc.contributor.authorPhillips, Michael
dc.contributor.editorGarcia, Luis Maria B.
dc.date.accessioned2013-12-02T03:26:40Z
dc.date.available2013-12-02T03:26:40Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationKongkeo, H. & Phillips, M. (2001). Developments in sustainable shrimp farming in Southeast Asia. In L. M. B. Garcia (Ed.), Responsible Aquaculture Development in Southeast Asia. Proceedings of the Seminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia organized by the Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 12-14 October 1999, Iloilo City, Philippines (pp. 27-44). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9718511474
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1802
dc.description.abstractIn Southeast Asia, shrimp aquaculture has been practiced for many years and is a traditional coastal farming activity in several countries. The recent trend has been towards more intensive forms of culture resulting in a number of problems. However, experiences in the region suggest that shrimp farming can be socially, environmentally and economically sustainable and contribute to the production of food and alleviation of poverty in coastal areas, provided that appropriate management practices are adopted. Technical, economic, social and environmental issues have to be considered in the development and implementation of such management practices. In the light of serious shrimp disease problems which have affected shrimp farming worldwide, and various environmental and social interactions, some have concluded that shrimp farming development in the region has not been completely sustainable. This paper provides background on the major sustainability issues and management strategies which need to be considered in the development of sustainable shrimp aquaculture. Good farm management practices such as farm siting, construction and design, seed quality, feed and fertilizer, water management, sediment management, shrimp health management practices, and efficient use of inputs and resources should be voluntarily followed and monitored. In order to maintain social harmony and minimize environmental impacts, integration of aquaculture into coastal area management as well as appropriate zoning, policies, regulations and legislation should be allowed for a balanced coastal development. Furthermore, active cooperation among farmers and their involvement in policy setting and planning for coastal development can contribute to better understanding of key issues and promotion of better management practices. Fortunately, awareness and experience in sustainable management of coastal shrimp aquaculture in Southeast Asia is growing, and a number of local, national and regional initiatives are being taken to develop and implement improved management practices. At international levels, the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries Responsible Fisheries (CCRF), adopted in 1995 as a global inter-governmental consensus on the promotion of sustainable fisheries and aquaculture developments, provides a framework of basic principles and norms which all stakeholders concerned with shrimp culture can use as a common platform for better understanding, consultation and collaboration. Examples of recent efforts by NACA, in cooperation with FAO and other interested partners, in the implementation of the CCRF are given, and suggestions are provided to further promote the sustainable development of shrimp culture. A number of researchable issues on sustainable shrimp aquaculture are also reiterated for discussion in this seminar-workshop.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth East Asiaen
dc.titleDevelopments in sustainable shrimp farming in Southeast Asiaen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage27
dc.citation.epage44
dc.subject.asfaaquaculture developmenten
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfaculture effectsen
dc.subject.asfaenvironmental impacten
dc.subject.asfaFAO Code of Conduct for Responsible Fisheriesen
dc.subject.asfaintegrated coastal zone managementen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.asfasustainable developmenten
dc.citation.conferenceTitleResponsible Aquaculture Development in Southeast Asia. Proceedings of the Seminar-Workshop on Aquaculture Development in Southeast Asia organized by the SEAFDEC Aquaculture Department, 12-14 October 1999, Iloilo City, Philippinesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
adsea99p027-044.pdf329.2Kbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ