အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorChaur-Lian, Horng
dc.date.accessioned2019-08-30T06:32:34Z
dc.date.available2019-08-30T06:32:34Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationChaur-Lian, H. (1997). Fishery statistics of Taiwan. In Fishery and Aquaculture Statistics in Asia: Proceedings of the FAO/SEAFDEC Regional Workshop on Fishery Statistics, Bangkok, Thailand, 19-21 August 1997: Vol. II. Fishery and Aquaculture Statistical Systems and Programs (pp. 114-131). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/5409
dc.description.abstractFollowing a brief account of current general trends in the fishery sector of Taiwan, details are given of fish production and fishery policy towards 2010. The status of National Fishery Statistics Systems is outlined, describing the Fishery Census, and catch-effort and fish processing statistics. Some proposals are made to improve the National Fishery Statistical Systems.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectTaiwanen
dc.titleFishery statistics of Taiwanen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage114
dc.citation.epage131
dc.subject.asfamarine fisheriesen
dc.subject.asfaIndustrial products statisticsen
dc.subject.asfafishery statisticsen
dc.subject.asfainland fisheriesen
dc.subject.asfafish catch statisticsen
dc.subject.asfaCatch/efforten
dc.subject.asfadata acquisitionen
dc.citation.conferenceTitleFishery and Aquaculture Statistics in Asia: Proceedings of the FAO/SEAFDEC Regional Workshop on Fishery Statistics, Bangkok, Thailand, 19-21 August 1997en


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

Thumbnail

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။