បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2019-11-08T07:56:02Z
dc.date.available2019-11-08T07:56:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSEAFDEC Aquaculture Department. (2016). Larval food laboratory [Brochure]. Tigbauan, Iloilo, Philippines: Author.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/3546
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleLarval food laboratoryen
dc.typeBrochureen
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Departmenten


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
larval-food-laboratory2016.pdf1.623មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ