Show simple item record

Share 
 
dc.date.accessioned2018-03-12T07:18:44Z
dc.date.available2018-03-12T07:18:44Z
dc.date.issued2004-10
dc.identifier.citationสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม. (2547). การสัมมนาทางวิชาการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร “การให้คำแนะนำด้านเทคนิคการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/324
dc.description.abstractจากการที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกับกรมประมงจัดสัมมนาวิชาการโครงการจัดการทร้พยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร ในหัวช้อ "การให้คำแนะน้ำด้านทคนิคการวิจัยและการัเกราะปรยมูล" ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2547 เนื้อหาของการสัมมนาประกอบด้วย ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจเบื้องต้นของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากกรมประมงและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินโครงการฯ บทสรุปของการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปใช้เป็นแม่เบบเพื่อการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งนประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectสถานภาพแนวปะการังen
dc.subjectการจัดการทรัพยากรประมงen
dc.subjectการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำth
dc.subjectการประมงth
dc.subjectข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเลth
dc.subjectการประมงหมึกth
dc.subjectการแปรรูปสัตว์น้ำth
dc.subjectการประมงกุ้งth
dc.subjectการมีส่วนร่วมของชุมชนth
dc.subjectเครื่องมือประมงth
dc.subjectชุมพรth
dc.titleการสัมมนาทางวิชาการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร “การให้คำแนะนำด้านเทคนิคการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล”en
dc.typeBooken
dc.contributor.corporateauthorสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en


Files in this item

FilesSizeFormatView
TD-RP-68.pdf10.62Mbapplication/pdfView/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record