အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorจันทร์คง, อัญชลี
dc.date.accessioned2018-05-18T04:59:59Z
dc.date.available2018-05-18T04:59:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationจันทร์คง, อ. (2547). สถานภาพในปะการัง ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (The Status of Coral Reefs in Pathew District, Chumphon Province). สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.th
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/585
dc.description.abstractการศึกษาสถานภาพแนวปะการังในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร บริเวณแนวชายฝั่ง และบริเวณเกาะเอียง เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ เกาะไข่ และเกาะจระเข้ ได้ดำเนินการในปี 2538-2545 เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของปะการัง ติดตามตรวจสอบสถานภาพแนวปะการังว่ามีความสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรม รวมถึงปะการังชนิดเด่นด้วยวิธี Manta-tow technique และ Line Intercept Method (English et al., 1994) พบว่ามีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีขอบเขตการแพร่กระจายอยู่บริเวณตามเกาะ และตามแนวชายฝั่ง แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสภาพเสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต สรุปได้ว่าสถานภาพเนวปะการังยังคงมีสภาพเสื่อมโทรม โดยปะการังรูปแบบบก้อนชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังกลุ่ม Favildae เช่น ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) ปะการรังกาแล็กซี่ (Galaxea spp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) ปะการังรูปแบบกิ่งก้าน ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicomis) ปะการังรูปแบบโต๊ะ ได้แก่ปะการังเขากวาง(Acropora spp.) ปะการังรูปแบบเคลือบ ได้แก่ปะการังเคลือบหนาม (Echinophyllia aspera) และ ปะการังรูปแบบแผ่น ได้แก่ปะการังจาน (Turbinaria sp.) และ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata)en
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectปะการังen
dc.subjectอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรen
dc.titleสถานภาพแนวปะการังอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรen
dc.title.alternativeสถานภาพในปะการัง ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (The Status of Coral Reefs in Pathew District, Chumphon Province)en
dc.typeBooken


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
TDRES89_CoralReef_Pathew.PDF2.337Mbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။