Show simple item record

Share 
 
dc.contributor.authorเพชรกำเนิด, จินดา
dc.contributor.authorศรีจันทร์งาม, ศันสนีย์
dc.contributor.authorแก้วนุรัชดาสร, ภัทรจิตร
dc.contributor.authorอานุภาพบุญ, ศักดิ์ชาย
dc.date.accessioned2018-05-18T04:33:33Z
dc.date.available2018-05-18T04:33:33Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationเพชรกำเนิด, จ., ศรีจันทร์งาม, ศ., แก้วนุรัชดาสร, ภ., & อานุภาพบุญ, ศ. (2547). การประมงปูม้าในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยารประมงชายฝั่งโดยชุมชนอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร. สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.th
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/581
dc.description.abstractการศึกษาประมงปูม้าบริเวณปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2546 พบทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนจมปูและลอบปู การทำการประมงอวนจมปูส่วนใหญ่ใช้เรือหางยาวและเรือเครื่องยนต์กลางลำขนาด 6-12 เมตร ส่วนทำการประมงลอบปู ใช้เรือหางยาวขนาด 6-11 เมตร แหล่งทำการประมงอวนจมปูอยู่ตามแนวชายฝั่ง ความลึกน้ำ 10-30 เมตร บริเวณเกาะรัง เกาะไข่ เกาะร้านเป็ด และเกาะร้านไก่ ส่วนแหล่งทำการประมงลอบปูอยู่ในเขตน้ำตื้น ตามแนวชายฝั่งความลึก 2-5 เมตร บริเวณหน้าหมู่บ้านเกาะเตียบ เกาะพระ เกาะเอียง โดยจะทำการประมงเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม สัตว์น้ำเป้าหมายหลักจากอวนจมปูและลอบปูที่จับได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 75 คือปูม้า ชาวประมงอวนจมปูจะมีผลตอบแทนในช่วงที่ออกทำการประมงในปี 2545 และ 2546 เฉลี่ย 94 และ 187 บาท/เที่ยว ส่วนชาวประมงลอบปูจะมีผลตอบแทนในช่วงที่ออกทำการประมงในปี 2545และ 2546 เฉลี่ย 312 และ 308 บาท/เที่ยวตามลำดับen
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectการประมงปูม้าen
dc.subjectอวนจมปูen
dc.subjectลอบปูen
dc.subjectอำเภอปะทิวen
dc.subjectเครื่องมือประมงth
dc.titleการประมงปูม้าในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยารประมงชายฝั่งโดยชุมชนอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรen
dc.title.alternativeCrab Fisheries in Locally Based Coastal Fisheries Management, Pathew District, Chumporn Provinceen
dc.typeBooken


Files in this item

FilesSizeFormatView
TDRES85_Crab_Pathew.PDF1.904Mbapplication/pdfView/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record