ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorShigueno, Kunihiko
dc.contributor.editorTaki, Yasuhiko
dc.contributor.editorPrimavera, Jurgenne H.
dc.contributor.editorLlobrera, Jose A.
dc.date.accessioned2012-04-13T06:04:18Z
dc.date.available2012-04-13T06:04:18Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.citationShigueno, K. (1985). Intensive culture and feed development in Penaeus japonicus. In Taki Y., Primavera J.H. and Llobrera J.A. (Eds.). Proceedings of the First International Conference on the Culture of Penaeid Prawns/Shrimps, 4-7 December 1984, Iloilo City, Philippines (pp. 115-122). Iloilo City, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9718511008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/878
dc.description.abstractThe economic feasibility of shrimp culture with high productivity of over 10 ton/ha/crop is still under evaluation in some research institutes. However, there is one exception. In a limited area in Japan, there are 63 tanks that are actually in operation and are commercially productive. One of the trials to grow Penaeus japonicus is herewith introduced to represent the intensive culture of penaeid shrimp. Tank design, feeding, growth, survival, water management, cost analysis and disease are described. In addition, an illustration of successful semi-intensive culture in earthen ponds is shown to help explain how to intensify and stabilize production.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectAquaculture systemsen
dc.subjectIntensive cultureen
dc.subjectShrimp cultureen
dc.subjectPenaeus japonicusen
dc.subjectJapanen
dc.titleIntensive culture and feed development in Penaeus japonicusen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage115
dc.citation.epage122
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the First International Conference on the Culture of Penaeid Prawns/Shrimps, 4-7 December 1984, Iloilo City, Philippinesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
ficcpps_p115-122.pdf3.751Mbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ