ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorYap, Wilfredo G.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:35:56Z
dc.date.available2011-06-22T09:35:56Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationYap, W. G. (1999). Viewpoint on formulating policies for sustainable shrimp culture. In Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for Sustainable Shrimp Culture, Bangkok (Thailand), 8-11 Dec 1997 (pp. 158–165). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/460
dc.description.abstractAn examination is made of all the negative impacts attributed to shrimp culture, particularly to intensive culture, considering also remedial measures recommended to ameliorate their ill-effects and discussing the implications and practicability of the suggested measures. The following impacts are covered: loss of mangrove ecosystems; organic loading and pollution; nutrient enrichment and eutrophication; the use of bio-active materials; longevity and toxicity of chemicals to non-target species; development of antibiotic resistance; species introduction and spread of disease; decline in natural stock of shrimps and other species; water and soil salinization and land subsidence; privatization of resources; competition for land, credit and commercial products; decline in domestic food crops; and, the 'fish meal trap'.en
dc.language.isoenen
dc.publisherRome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nationsen
dc.relation.ispartofseriesFAO Fisheries Report No. 572en
dc.subject.lccVF SP 264
dc.titleViewpoint on formulating policies for sustainable shrimp cultureen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage158
dc.citation.epage165
dc.subject.asfaFishery policyen
dc.subject.asfaIntensive cultureen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.asfaaquaculture regulationsen
dc.subject.asfaenvironmental impacten
dc.subject.asfaculture effectsen
dc.citation.conferenceTitleBangkok FAO Technical Consultation on Policies for Sustainable Shrimp Culture, Bangkok (Thailand), 8-11 Dec 1997en


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ