ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorThayaparan, K.
dc.contributor.authorChakrabarty, R. Debidas
dc.contributor.editorJuario, Jesus V.
dc.contributor.editorFerraris, R. P.
dc.contributor.editorBenitez, L. V.
dc.date.accessioned2011-06-08T09:47:48Z
dc.date.available2011-06-08T09:47:48Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.citationThayaparan, K., & Chakrabarty, R. D. (1984). Milkfish aquaculture in Sri Lanka. In J. V. Juario, R. P. Ferraris, & L. V. Benitez (Eds.), Advances in milkfish biology and culture: Proceedings of the Second International Milkfish Aquaculture Conference, 4-8 October 1983, Iloilo City, Philippines. (pp. 161-169). Metro Manila, Philippines: Published by Island Pub. House in association with the Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center and the International Development Research Centre.en
dc.identifier.isbn9711007045
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/159
dc.description.abstractMilkfish (Chanos chanos ) fry and fingerlings are abundant in coastal and brackishwater areas in Sri Lanka, yet the industry remains in a stage of underdevelopment. The main seed collection centers are Mannar and Kalpitiya in the northwest and the season is from March to June. The annual fry production potential of the Mannar tidal flats is estimated to be about 4 million. The brackishwater aquaculture potential of Sri Lanka is estimated to be about 120,000 ha. In the past, returns from fry collected from tidal pools and stocked into perennial tanks have been very poor. The recently initiated seed resources survey and investigations into scientific collection, transport, and culture including pen culture should help develop farming of milkfish in Sri Lanka. Polyculture of the species with other fish and shrimp and its culture in salterns are being attempted.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.publisherInternational Development Research Centreen
dc.publisherIsland Publishing House, Inc.en
dc.subjectChanos chanos
dc.subjectSri Lankaen
dc.titleMilkfish aquaculture in Sri Lankaen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage161
dc.citation.epage169
dc.subject.asfaaquaculture developmenten
dc.subject.asfabrackishwater aquacultureen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.citation.conferenceTitleAdvances in milkfish biology and culture: Proceedings of the Second International Milkfish Aquaculture Conference, 4-8 October 1983, Iloilo City, Philippinesen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
ambcp161-169.pdf108.4Kbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ