အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorKawamura, Gunzo
dc.contributor.editorJuario, Jesus V.
dc.contributor.editorFerraris, R. P.
dc.contributor.editorBenitez, L. V.
dc.date.accessioned2011-06-08T09:47:49Z
dc.date.available2011-06-08T09:47:49Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.citationKawamura, G. (1984). The sense organs and behaviors of milkfish fry in relation to collection techniques. In J. V. Juario, R. P. Ferraris, & L. V. Benitez (Eds.), Advances in milkfish biology and culture: Proceedings of the Second International Milkfish Aquaculture Conference, 4-8 October 1983, Iloilo City, Philippines. (pp. 69-84). Metro Manila, Philippines: Published by Island Pub. House in association with the Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center and the International Development Research Centre.en
dc.identifier.isbn9711007045
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/167
dc.description.abstractThis paper describes the sense organs and some of the behavioral characteristics of milkfish (Chanos chanos ) fry, based on studies conducted at the Aquaculture Department, SEAFDEC, Philippines and at Kagoshima University, Japan in 1982. Based on the experimental results obtained and the observations made in the Philippines, Indonesia, and Taiwan, existing fry collection techniques such as the employment of fish lamps and scare lines are considered effective and rational. Several recommendations are made for improvements of the collection gear and for research on fry behavior.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.publisherInternational Development Research Centreen
dc.publisherIsland Publishing House, Inc.en
dc.subjectChanos chanos
dc.subjectSouth East Asiaen
dc.titleThe sense organs and behaviors of milkfish fry in relation to collection techniquesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage69
dc.citation.epage84
dc.subject.asfabiological samplingen
dc.subject.asfacollecting devicesen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfafryen
dc.subject.asfasense organsen
dc.citation.conferenceTitleAdvances in milkfish biology and culture: Proceedings of the Second International Milkfish Aquaculture Conference, 4-8 October 1983, Iloilo City, Philippinesen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
ambcp069-084.pdf265.6Kbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။