ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.editorGall, Graham A. E.
dc.contributor.editorQuinitio, E. T.
dc.contributor.editorPrimavera, Jurgenne H.
dc.date.accessioned2014-09-10T03:09:40Z
dc.date.available2014-09-10T03:09:40Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationGall, G. A. E., Quinitio, E. T., & Primavera, J. H. (Eds.). (1998). Second International Conference on the Culture of Penaeid Prawns and Shrimps: Proceedings of an International Conference held at Iloilo City from 13-17 May 1996. Amsterdam: Elsevier.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2138
dc.description.abstractAbstracts of the papers presented at the conference are cited individually.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectPenaeidae
dc.subject.lcshDecapoda (Crustacea) -- Congresses.en
dc.subject.lcshPenaeids -- Congresses.en
dc.subject.lcshCrustaceans -- Breeding -- Congresses.
dc.titleSecond International Conference on the Culture of Penaeid Prawns and Shrimps: Proceedings of an International Conference held at Iloilo City from 13-17 May 1996en
dc.typeConference publicationen
dc.subject.asfaconferencesen
dc.subject.asfaMarine aquacultureen
dc.subject.asfashrimp cultureen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ