အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorArafiles, Lourdes M.
dc.contributor.authorHermes, Rudolf
dc.contributor.authorMorales, Jonathan Brandon T.
dc.contributor.editorWhite, Alan W.
dc.contributor.editorAnraku, Masateru
dc.contributor.editorHooi, Kok Kuang
dc.date.accessioned2019-06-10T06:05:14Z
dc.date.available2019-06-10T06:05:14Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.citationArafiles, L. M., Hermes, R., & Morales, J. B. T. (1984). Lethal effect of paralytic shellfish poison (PSP) from Perna viridis, with notes on the distribution of Pyrodinium bahamense var. compressa during a red tide in the Philippines. In A. W. White, M. Anraku, & K.-K. Hooi (Eds.), Toxic Red Tides and Shellfish Toxicity in Southeast Asia: Proceedings of a Consultative Meeting held in Singapore 11-14 September 1984 (pp. 43-51). Singapore: Marine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Ottawa, Canada: International Development Research Centre.en
dc.identifier.isbn997188061X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4867
dc.description.abstractA study was conducted to determine the potency of the dinoflagellate toxin accumulated in green mussels, Perna viridis, in the Philippines. The results are also presented of a plankton survey undertaken in order to study the distribution and abundance of the red tide causing alga, Pyrodinium bahamense var. compressa.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMarine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.publisherInternational Development Research Centreen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectPerna viridis
dc.titleLethal effect of paralytic shellfish poison (PSP) from Perna viridis, with notes on the distribution of Pyrodinium bahamense var. compressa during a red tide in the Philippinesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage43
dc.citation.epage51
dc.subject.asfatoxic substancesen
dc.subject.asfashellfishen
dc.subject.asfatoxicity testsen
dc.subject.asfaRed tidesen
dc.subject.asfabioaccumulationen
dc.subject.asfapublic healthen
dc.subject.asfadangerous organismsen
dc.citation.conferenceTitleToxic Red Tides and Shellfish Toxicity in Southeast Asia: Proceedings of a Consultative Meeting held in Singapore 11-14 September 1984en


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

Thumbnail

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။