ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorJohari, Ibrahim
dc.contributor.authorYanagawa, Hiroyuki
dc.date.accessioned2019-08-30T06:32:55Z
dc.date.available2019-08-30T06:32:55Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationJohari, I., & Yanagawa, H. (1997). Review and the present status of the catch-effort statistic for the South China Sea area. In Fishery and Aquaculture Statistics in Asia: Proceedings of the FAO/SEAFDEC Regional Workshop on Fishery Statistics, Bangkok, Thailand, 19-21 August 1997: Vol. II. Fishery and Aquaculture Statistical Systems and Programs (pp. 198-202). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/5418
dc.description.abstractThe main objective of the compilation and publication of Catch-Effort Statistics for the South China Sea Area is to provide available statistical information to scientists in the region. The responsibility to publish these statistics was transferred to the Marine Fishery Resources Development and Management Department (MFRDMD) of SEAFDEC in 1993. An outline is given of the current status of the catch-effort statistics data for 1992 and 1993 under the following headings: Annual catch-effort -- catch and fishing effort by type of fishing gear, catch and fishing effort by type of fishing gear and size of management; Monthly catch-effort data -- catch and fishing effort by type of fishing gear and by month, catch and fishing effort by type of fishing gear, by month and by size of management; Specific data on catch-effort -- Hong Kong, Indonesia. Activities to be undertaken in order to improve the collection and compilation of catch and effort statistics are listed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth China Seaen
dc.titleReview and the present status of the catch-effort statistic for the South China Sea areaen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage198
dc.citation.epage202
dc.subject.asfamarine fisheriesen
dc.subject.asfadata processingen
dc.subject.asfafishery statisticsen
dc.subject.asfafish catch statisticsen
dc.subject.asfaCatch/efforten
dc.subject.asfadata acquisitionen
dc.citation.conferenceTitleFishery and Aquaculture Statistics in Asia: Proceedings of the FAO/SEAFDEC Regional Workshop on Fishery Statistics, Bangkok, Thailand, 19-21 August 1997en


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

Thumbnail

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ