ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorPakingking Jr., Rolando V.
dc.contributor.authorde Jesus-Ayson, Evelyn Grace
dc.date.accessioned2017-11-13T04:28:29Z
dc.date.available2017-11-13T04:28:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPakingking Jr., R. V., & de Jesus-Ayson, E. G. (2016). Supporting ASEAN good aquaculture practices: Preventing the spread of trans-boundary aquatic animal diseases. Fish for the People, 14(2), 76-82.en
dc.identifier.issn1685-6546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/985
dc.description.abstractThe FAO Fishery Statistics had indicated that Asia is the top producer of fish and fishery products from both capture fisheries and aquaculture. Specifically, Southeast Asia had contributed 9-31% of the total aquaculture production in Asia from 1950 to 2014 with Indonesia and the Philippines accounting for the most at 23-63% and 10-45% of the total, respectively. Aquaculture has been viewed as a solution to the growing concern on food security issues as well as for the socio-economic stability of many countries in Southeast Asia. For such reason, aquaculture operations are being intensified to compensate for the declining production from capture fisheries and in order to nail the gap between supply and demand for fish and fishery products in the world. With intensification, aquaculture production has already overtaken the contribution of capture fisheries to the world’s total fisheries production. However, concerns on the safety and quality of aquaculture products have been raised as a result of intensified fish farming operations. Added to such concern is the irresponsible introduction of aquatic species for aquaculture that serve as carriers of pathogens. As a result, a large number of infectious aquatic diseases have emerged threatening the sustainability of aquaculture in the Southeast Asian region. In an effort to address the emergence of transboundary diseases in the region, the Aquaculture Department of SEAFDEC (SEAFDEC/AQD) launched a program on Healthy and Wholesome Aquaculture which includes as one of its main objectives, the need to continue improving aquaculture production through innovations in fish health management.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouthe East Asiaen
dc.titleSupporting ASEAN good aquaculture practices: Preventing the spread of trans-boundary aquatic animal diseasesen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume14
dc.citation.issue2
dc.citation.spage76
dc.citation.epage82
dc.citation.journalTitleFish for the Peopleen
dc.subject.asfaaquaculture economicsen
dc.subject.asfasocioeconomic aspectsen
dc.subject.asfainfectious diseasesen
dc.subject.asfafishery managementen
dc.subject.asfafish diseasesen
dc.subject.asfahusbandry diseasesen
dc.subject.asfaaquaculture statisticsen
dc.subject.asfadisease controlen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfaanimal diseasesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

Thumbnail

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ