အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorBaliao, Dan D.
dc.contributor.editorStickney, R. R.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:35:47Z
dc.date.available2011-06-22T09:35:47Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationBaliao, D. D. (2000). Mud crab culture. In R. R. Stickney (Ed.), Encyclopedia of Aquaculture (pp. 548–552).en
dc.identifier.isbn471291013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/432
dc.description.abstractMud crabs are one of the most widely sought crustacean species that inhabit the estuarine areas and tidal rivers and creeks of the Asian and Indo-Pacific regions. Hailed as "food for the gods," the mud crab is recognized as a candidate species for culture in brackishwater ponds and/or other suitable impounded brackishwater environments. In the past, mud crabs were a secondary species to cultured finfishes or crustaceans. Larvae entered ponds with incoming water and became trapped. Although conceived as a fishpond crop, the mud crab has also been considered a nuisance in ponds because it burrows into dikes and causes damage and leaks. Farming of mud crab has been progressing rapidly due to a promising market and profitability. With the availability of mud crab juveniles from the wild throughout the year and the recent development in hatchery technology, there is a strong indication that production of mud crabs on a commercial scale could be a lucrative industry. The information presented here is based on the recently published extension manuals and literature on mud crab culture both in brackishwater ponds and pen enclosures in mangroves.en
dc.language.isoenen
dc.publisherJohn Wiley and Sonsen
dc.subjectCrustaceaen
dc.subjectMud crab culture -- Philippinesen
dc.subjectStocking organismsen
dc.subjectProduction managementen
dc.subjectPond cultureen
dc.subjectMangroveen
dc.subjectGear constructionen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectCrabsen
dc.subjectMud craben
dc.subjectScylla serrataen
dc.subject.lccVF SP 236
dc.titleMud crab cultureen
dc.typeencyclopediaArticleen
dc.citation.spage548
dc.citation.epage552
dc.citation.bookTitleEncyclopedia of Aquacultureen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။