ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorMarte, Clarissa
dc.contributor.editorRimmer, M. A.
dc.contributor.editorWilliams, K. C.
dc.contributor.editorPhillips, M. J.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:36:04Z
dc.date.available2011-06-22T09:36:04Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationMarte, C. (1998). Status of grouper research in the Philippines. In M. A. Rimmer, K. C. Williams, & M. J. Philipps (Eds.), Proceedings of the Grouper Aquaculture Research Workshop, 7-8 April 1998, Bangkok, Thailand (pp. 82-86). Canberra, Australia: Australian Centre for International Agricultural Research.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/493
dc.language.isoenen
dc.publisherAustralian Centre for International Agricultural Researchen
dc.relation.ispartofIn: Rimmer, M.A., Williams, K.C., Phillips, M.J. (eds.). Proceedings of the Grouper Aquaculture Research Workshop, 7-8 April 1998, Bangkok, Thailand. Canberra, Australia: Australian Centre for International Agricultural Research; Bangkok, Thailand: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. pp. 82-86en
dc.subjectFinfishesen
dc.subjectGrouper cultureen
dc.subjectResearch programmesen
dc.subjectProgress reportsen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectGroupersen
dc.subject.lccVF SP 0298
dc.titleStatus of grouper research in the Philippinesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage82
dc.citation.epage86
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Grouper Aquaculture Research Workshop, 7-8 April 1998, Bangkok, Thailanden


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ