ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorBagarinao, Teodora
dc.contributor.authorVetter, Russell D.
dc.date.accessioned2012-06-11T03:45:42Z
dc.date.available2012-06-11T03:45:42Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.citationBagarinao, T., & Vetter, R. D. (1992). Sulfide-hemoglobin interactions in the sulfide-tolerant salt marsh resident, the California killifish Fundulus parvipinnis. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology, 162(7), 614-624.en
dc.identifier.issn0174-1578
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/979
dc.description.abstractSulfide can potentially damage hemoglobin or be detoxified by hemoglobin. In the sulfide-tolerant California killifish neither seems to be the case at environmentally realistic (micromolar) and physiologically relevant (millimolar) sulfide concentrations. An 8-h exposure of killifish to 5 and 8 mmol sulfide · 1 -1 results in 50–100% mortality, but not due to sulfhemoglobin (where sulfide covalently binds to the porphyrin) nor ferric hemoglobin (Hb + ), both dysfunctional hemoglobin derivatives. Killifish hemoglobin converts to sulfhemoglobin in vitro only in the presence of 1–5 mmol sulfide · 1 -1 . The amount of sulfhemoglobin formed increases with time and heme concentration but decreases with pH. Hb + binds sulfide as ferric hemoglobin sulfide (Hb + S, an unstable complex where sulfide ligates to the iron), and also as sulfhemoglobin. Killifish blood does not catalyze the oxidation of 10–500 µmol sulfide · 1 -1 to any appreciable extent. Radiolabeled sulfide incubated with oxyhemoglobin or whole blood disappears at rates greater than in buffers, but only minimal amounts of thiosulfate and no sulfate nor sulfite are formed (elemental sulfur and bound sulfide not quantified). Sulfide disappearance rates increase linearly with initial sulfide concentration. Hb + does catalyze the oxidation of sulfide to thiosulfate in vitro. Similar experiments on another sulfide-tolerant species, the long-jawed mudsucker Gillichthys mirabilis , produced similar results.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringer-Verlagen
dc.relation.urihttp://swfsc.noaa.gov/publications/CR/1992/9210.PDF
dc.subjectGillichthys mirabilis
dc.subjectFundulus parvipinnis
dc.titleSulfide-hemoglobin interactions in the sulfide-tolerant salt marsh resident, the California killifish Fundulus parvipinnisen
dc.typeArticleen
dc.date.updated2012-06-11T03:29:23Z
dc.citation.volume162
dc.citation.issue7
dc.citation.spage614
dc.citation.epage624
dc.citation.journalTitleJournal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiologyen
dc.subject.asfaSalt marshesen
dc.subject.asfaHaemoglobinsen
dc.subject.asfatoleranceen
dc.subject.asfainteractionsen
dc.subject.asfaAdaptationsen
dc.subject.asfafish physiologyen
dc.subject.asfasulphidesen
dc.identifier.doi10.1007/BF00296642


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1179]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ