ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorSantiago, Corazon B.
dc.contributor.authorAldaba, Mercedes B.
dc.contributor.authorLaron, Manuel A.
dc.date.accessioned2012-08-28T04:04:22Z
dc.date.available2012-08-28T04:04:22Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.citationSantiago, C. B., Aldaba, M. B., & Laron, M. A. (1983). Effect of varying dietary crude protein levels on spawning frequency and growth of Sarotherodon niloticus breeders. Fisheries Research Journal of the Philippines, 8(2), 9-18.en
dc.identifier.issn0115-2238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1051
dc.descriptionContribution No. 143 of SEAFDEC Aquaculture Department.en
dc.description.abstractFour-month-old S. niloticus breeders were fed with dry pellets containing 20 to 50% crude protein in two separate experiments. Their frequency of spawning and their growth in length and weight were determined over a 16-week period for each experiment. Spawning frequency and total growth (body weight gain plus total weight of eggs collected) of females had a tendency to increase as the dietary crude protein level increased to 50%. However, there were no significant differences (P0.05) among mean spawning frequencies and mean numbers of eggs per spawning. Although better growth was obtained with higher dietary crude protein, there was no significant correlation between a brooder’s weight and the number of eggs spawned each time. There was an increase in mean weight gain of the males as the dietary crude protein increased up to 50%. Weight gains of fish fed with 50% crude protein were 48.7% and 73.8% greater in Experiment I and II, respectively, than those fed with 20% crude protein.en
dc.language.isoenen
dc.publisherFisheries Research Society of the Philippinesen
dc.subjectSarotherodon niloticusen
dc.titleEffect of varying dietary crude protein levels on spawning frequency and growth of Sarotherodon niloticus breedersen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2
dc.citation.spage9
dc.citation.epage18
dc.citation.journalTitleFisheries Research Journal of the Philippinesen
dc.subject.asfafecundityen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfaproteinsen
dc.subject.asfagrowthen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1201]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ