အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorSorgeloos, Patrick
dc.contributor.authorBossuyt, Etienne
dc.contributor.authorLaviña, Einstein M.
dc.contributor.authorBaeza-Mesa, Marité
dc.contributor.authorPersoone, Guido
dc.date.accessioned2012-09-20T09:13:58Z
dc.date.available2012-09-20T09:13:58Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.citationSorgeloos, P., Bossuyt, E., Laviña, E., Baeza-Mesa, M., & Persoone, G. (1977). Decapsulation of Artemia cysts: A simple technique for the improvement of the use of brine shrimp in aquaculture. Aquaculture, 12(4):311–315.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1075
dc.description.abstractAlthough it is a common practice in different disciplines of fundamental research on the brine shrimp, and despite the very interesting applications that it offers for the use of Artemia in aquaculture, the "decapsulation" technique, which removes the outer layer of the cyst shell of Artemia, is not known to shrimp and fish aquaculturists. The present paper describes the technology developed by the authors for the routine decapsulation of Artemia cysts. The advantages which result from the use of decapsulated cysts in aquacultural hatcheries are discussed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectArtemia salinaen
dc.titleDecapsulation of Artemia cysts: A simple technique for the improvement of the use of brine shrimp in aquacultureen
dc.typeArticleen
dc.date.updated2012-09-20T08:56:26Z
dc.citation.volume12
dc.citation.issue4
dc.citation.spage311
dc.citation.epage315
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfafeed preparationen
dc.subject.asfahatchingen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(77)90209-5


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1201]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။