အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorSenta, Tetsushi
dc.contributor.authorKumagai, Shigeru
dc.contributor.authorCastillo, Nelson M.
dc.date.accessioned2012-09-26T15:37:06Z
dc.date.available2012-09-26T15:37:06Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.citationSenta, T., Kumagai, S., & Castillo, N.M. (1980). Occurrence of milkfish, Chanos chanos (Forsskal) eggs around Panay Island, Philippines. Bulletin of the Faculty of Fisheries Nagasaki University, (48):1–11.en
dc.identifier.issn0547-1427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1100
dc.descriptionContribution No. 42 of the Aquaculture Department Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.description.abstractA total of 551 milkfish eggs was collected by horizontal tows with a fish larval net in the waters around Panay island during the period from April 1976 to June 1979. The maximum number obtained by a single tow was 33 eggs. Most of the eggs were collected from Cuyo East Pass, with some from the waters around the Cagayan Islands and a single egg from the Sibuyan Sea. Almost all the eggs were collected during the period frim March to June, with a peak in April, one month ahead of the peak of fry occurrence. Very often milkfish eggs occurred in shallow waters around islands or close to the coasts, while they were sometimes found at locations remote from land and as deep as 900 m. Water temperatures and salinities at locations shere milkfish eggs were found ranged from 26.7 to 30.8°C and from 32.9 to 34.5 ppt. The eggs were rather evenly distributed from the surface to at least 20 m down. The eggs found in the early morning collections were in the early stages of development; those found later in the day were more advanced. It seems that spawning of mikfish takes place at midnight, and that the incubation period of eggs in the wild is about 20 hours.en
dc.language.isoenen
dc.publisherThe Faculty of Fisheries, Nagasaki Universityen
dc.relation.urihttp://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/30570/1/suisan48_001.pdf
dc.subjecteggsen
dc.subjectFish breedingen
dc.subjectfish productionen
dc.subjectPhilippinesen
dc.titleOccurrence of milkfish, Chanos chanos (Forsskal) eggs around Panay Island, Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.issue48
dc.citation.spage1
dc.citation.epage11
dc.citation.journalTitleBulletin of the Faculty of Fisheries, Nagasaki Universityen
dc.subject.asfafish cultureen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1196]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။