ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorTabbu, Marlo Y.
dc.contributor.authorLijauco, Melchor M.
dc.contributor.authorEguia, Ruel V.
dc.contributor.authorEspegadera, Corazon C.
dc.date.accessioned2012-10-31T04:00:22Z
dc.date.available2012-10-31T04:00:22Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.citationTabbu, M.Y., Lijauco, M.M., Eguia, R.V., & Espegadera, C.C. (1986). Polyculture of bighead carp, common carp and Nile tilapia in cages in Laguna Lake. Fisheries Research Journal of the Philippines, 11(1-2):13-20.en
dc.identifier.issn0115-2238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1197
dc.description.abstractIncreasing fish production through polyculture was clearly demonstrated to the fishfarmers in Laguna lake. The rearing of different species of fish of proper number and species combinations had resulted to the efficient utilization of all the available food niches/zones in the lake. Fish production is site specific in Laguna lake. Wide variation in growth increment and fish yield were observed among the different bays and among farm sited within a bay. The final mean weights of the fish species were 355 mg to 2300 g for bighead carp, 32 g to 103.3 g for tilapia and 8.3 g to 1800 g for common carp.en
dc.language.isoenen
dc.publisherFisheries Research Society of the Philippinesen
dc.subjectOreochromis niloticusen
dc.subjectCyprinus carpioen
dc.subjectpolyculture (aquaculture)en
dc.subjectcage cultureen
dc.subjectPhilippinesen
dc.titlePolyculture of bighead carp, common carp and Nile tilapia in cages in Laguna lakeen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1-2
dc.citation.spage13
dc.citation.epage20
dc.citation.journalTitleFisheries Research Journal of the Philippinesen
dc.subject.scientificNameAristichthys nobilisen
dc.subject.scientificNameOreochromis niloticusen
dc.subject.scientificNameCyprinus carpioen
dc.subject.scientificNameHypophthalmichthys nobilisen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1162]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ