ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorAlmendras, Jesus Manolo E.
dc.date.accessioned2012-11-28T07:16:09Z
dc.date.available2012-11-28T07:16:09Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.citationAlmendras, J. M. E. (1987). Acute nitrite toxicity and methemoglobinemia in juvenile milkfish (Chanos chanos Forsskal). Aquaculture, 61(1), 33-40.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1262
dc.descriptionSEAFDEC Contribution No. 209.en
dc.description.abstractNitrite was about 55 times more toxic to milkfish juveniles in fresh water than in 16% brackish water: the 48-h median lethal concentrations were 12 mg NO2-N/l (95% confidence limit=7.4–19.6) and 675 mg NO2-N/l (95% confidence limit = 435.8–1,045.4) respectively. Methemoglobin levels were higher for a given concentration of nitrite in milkfish kept in fresh water than in the brackish water. Methemoglobin decreased to a normal level within 24–26 hours of the removal of nitrite.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectChanos chanos
dc.titleAcute nitrite toxicity and methemoglobinemia in juvenile milkfish (Chanos chanos Forsskal)en
dc.typeArticleen
dc.citation.volume61
dc.citation.issue1
dc.citation.spage33
dc.citation.epage40
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfalethal limitsen
dc.subject.asfabrackish wateren
dc.subject.asfatoxicityen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfajuvenilesen
dc.subject.asfafresh wateren
dc.subject.asfaExcretory productsen
dc.subject.asfanitritesen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(87)90335-8
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1217]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ