အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorLlobrera, Alcestis T.
dc.contributor.authorGacutan, Rogelio Q.
dc.date.accessioned2013-01-11T03:36:45Z
dc.date.available2013-01-11T03:36:45Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.citationLlobrera, A. T., & Gacutan, R. Q. (1987). Aeromonas hydrophila associated with ulcerative disease epizootic in Laguna de Bay, Philippines. Aquaculture, 67(3-4), 273-278.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1284
dc.descriptionSEAFDEC Contribution No. 215.en
dc.description.abstractAeromonas hydrophila was consistently associated with necrotic ulcers and lesions in mudfish/snakehead (Ophiocephalus striatus), Thai catfish (Clarias batrachus), crucian carp (Carassius carassius) and goby (Glossogobius giurus) in Laguna de Bay, Philippines, during the months of December 1985 through February 1986. The bacterium was isolated from body lesions and ulcers of all fish examined and rarely from the kidney and liver of carp and catfish. The disease was characterized by hemorrhages, lesions and open necrotic ulcers on the body of the fish, particularly the head (just behind the eyes), the mandible and the maxilla, and the caudal peduncle regions. Erosion of the head bone tissues and the tails was observed in very severe cases. The presence of A. hydrophila is believed to be secondary to some predisposing factors existing in Laguna de Bay.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectAeromonas hydrophilaen
dc.subjectOphiocephalus striatusen
dc.subjectClarias batrachusen
dc.subjectCarassius carassiusen
dc.subjectPhilippinesen
dc.titleAeromonas hydrophila associated with ulcerative disease epizootic in Laguna de Bay, Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume67
dc.citation.issue3-4
dc.citation.spage273
dc.citation.epage278
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfafish diseasesen
dc.subject.asfapeduncle diseaseen
dc.subject.asfaulcerative dermal necrosisen
dc.subject.asfainfectious diseasesen
dc.subject.asfanecrosisen
dc.subject.asfabacterial diseasesen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(87)90211-0
dc.subject.scientificNameGlossogobius giurusen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1180]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။