အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorMillamena, Oseni M.
dc.contributor.authorGolez, Nelson V.
dc.contributor.authorJanssen, J. A. J.
dc.contributor.authorPeschcke-Koedt, M.
dc.date.accessioned2014-01-10T08:38:21Z
dc.date.available2014-01-10T08:38:21Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationMillamena, O. M., Golez, N. V., Janssen, J. A. J., & Peschcke-Koedt, M. (2000). Processed meat solubles, protamino aqua, used as an ingredient in juvenile shrimp feeds. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 52(3), 91–97.en
dc.identifier.issn0792-156X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1876
dc.description.abstractThe nutritive value of processed meat solubles, Protamino Aqua, a by-product from slaughter-houses, was examined in a growth trial with juvenile tiger shrimp Penaeus monodon. Experimental diets were formulated to contain processed meat solubles and/or squid meal as a partial replacement of fish meal. Dietary treatments consisted of diets (1) 5% processed meat solubles, no squid meal; (2) 2% processed meat solubles and 3% squid meal; (3) 5% squid meal, no meat solubles; (4) no meat solubles, no squid meal (control) and (5) commercial shrimp feed. The water stability of the diets was tested. Diets were fed to P. monodon postlarvae, PL20, with a mean body weight of 0.014 g, reared in tanks for 60 days. Results showed that survival of shrimp fed the various diets did not significantly differ (p>0.05). The only significant difference in growth performance was that the weight gain of shrimp fed diet 3 was significantly better (p<0.05) than that of shrimp fed the control diet. The protein efficiency ratio was best in shrimp fed diets containing processed meat solubles and poorest in shrimp receiving commercial feed. Protamino Aqua has a water stability similar to that of the control diet and commercial feed and appears to be efficiently utilized by juvenile P. monodon. The study showed that processed slaughterhouse by-products can be a cost-effective replacement for fish meal in tiger shrimp feeds.en
dc.description.sponsorshipThis collaborative project was funded by daka a.m.b.a., Løsning, Denmark.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSociety of Israeli Aquaculture and Marine Biotechnologyen
dc.subjectPenaeus monodon
dc.titleProcessed meat solubles, protamino aqua, used as an ingredient in juvenile shrimp feedsen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume52
dc.citation.issue3
dc.citation.spage91
dc.citation.epage97
dc.citation.journalTitleThe Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgehen
dc.subject.asfaByproductsen
dc.subject.asfaDietsen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfafeeding experimentsen
dc.subject.asfagrowth rateen
dc.subject.asfajuvenilesen
dc.subject.asfanutritive valueen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.scientificNamePenaeus monodon


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1179]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။