အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorSiar, Susana V.
dc.contributor.authorSamonte, G. Pb.
dc.contributor.authorEspada, A. T.
dc.date.accessioned2013-03-19T01:32:41Z
dc.date.available2013-03-19T01:32:41Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.citationSiar, S. V., Samonte, G. P., & Espada, A. T. (1995). Participation of women in oyster and mussel farming in Western Visayas, Philippines. Aquaculture Research, 26(7), 459–467.en
dc.identifier.issn1355-557X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1493
dc.description.abstractThis paper provides baseline information on the involvement of women in small-scale coastal aquaculture such as the farming of slipper oyster, Crassostrea iredalei (Faustino 1933), and green mussel, Perna viridis (Linnaeus 1758). Data were gathered during a socio-economic survey of oyster and mussel farming in Western Visayas, Philippines conducted from July to December 1991.There were 175 respondents interviewed; 18.5% and 2.4% of oyster and mussel farmers were females. Fishing and related activities were the major source of livelihood for the majority of oyster and mussel farmers. In 1990, 79.4% and 69.8% of oyster and mussel farmers earned an annual income of less than P30 000 (1 USS P23). Based on the 1988 (latest data available) poverty threshold of P2654 (monthly) for Western Visayas, 80.4% and 71.7% of oyster and mussel farmers lived below poverty level in 1990. of 175 respondents. 79.3% and 48.2% of oyster and mussel farmers indicated that their household members participated in farming activities. More female household members were involved in oyster farming compared with mussel farming. Harvesting in mussel farming and both harvesting and marketing in oyster farming generated the widest participation among female household members.en
dc.language.isoenen
dc.publisherBlackwell Publishingen
dc.subjectPhilippinesen
dc.titleParticipation of women in oyster and mussel farming in Western Visayas, Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume26
dc.citation.issue7
dc.citation.spage459
dc.citation.epage467
dc.citation.journalTitleAquaculture Researchen
dc.subject.asfaaquaculture statisticsen
dc.subject.asfamussel cultureen
dc.subject.asfaoyster cultureen
dc.subject.asfaSociological aspectsen
dc.subject.asfawomenen
dc.identifier.doi10.1111/j.1365-2109.1995.tb00936.x


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1164]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။