အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorFocken, Ulfert
dc.contributor.authorGroth, Andreas
dc.contributor.authorColoso, Relicardo M.
dc.contributor.authorBecker, Klaus
dc.date.accessioned2013-11-18T03:07:46Z
dc.date.available2013-11-18T03:07:46Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationFocken, U., Groth, A., Coloso, R. M., & Becker, K. (1998). Contribution of natural food and supplemental feed to the gut content of Penaeus monodon Fabricius in a semi-intensive pond system in the Philippines. Aquaculture, 164(1-4), 105-116.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1742
dc.description.abstractJuvenile Penaeus monodon were stocked in grow-out ponds and fed a compound diet at high rates for 19 weeks under semi-intensive conditions. At three stages of the rearing period (weeks 6, 11 and 16), the gut content of the shrimp was analysed microscopically at every hour of the day. Additionally, possible sources of natural food (lablab, lumut, zoobenthos, etc.) were analysed microscopically and where possible for proximate composition. At week 6, the gut content consisted of 28.9% supplemental feed, 42.3% plant materials (other than from the pelleted diet), 1.8% crustacean parts and 27.0% diverse detrital matter. For week 11, the percentages (same order) were 47.5%, 21.1%, 22.8%, 8.6% and for week 16, 21.7%, 34.3%, 31.7% and 12.9%, respectively. Food preference did not change with time of the day. At week 6, most feeding activity occurred at night, later, feeding activity shifted to day-time. Reduction of the maximum gut content at dissolved oxygen levels below 4 mg l−1 at night indicated a cessation of feeding in which case shrimp fed during the day-time, when dissolved oxygen levels were higher.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectPenaeus monodonen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectGiant tiger prawnen
dc.subjectSemi-intensive aquacultureen
dc.subjectFeeding patternen
dc.subjectGut content analysisen
dc.subjectNatural fooden
dc.subjectSupplemental feedingen
dc.titleContribution of natural food and supplemental feed to the gut content of Penaeus monodon Fabricius in a semi-intensive pond system in the Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume164
dc.citation.issue1-4
dc.citation.spage105
dc.citation.epage116
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfadieten
dc.subject.asfafeeding behaviouren
dc.subject.asfafeeding experimentsen
dc.subject.asfafood preferencesen
dc.subject.asfapond cultureen
dc.subject.asfarearing techniquesen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.subject.asfastomach contenten
dc.subject.asfacultured organismsen
dc.identifier.doi10.1016/S0044-8486(98)00180-X
dc.subject.scientificNamePenaeus monodonen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1215]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။