ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorGonzales, Tomas T.
dc.contributor.authorMasaya, Katoh
dc.contributor.authorIshimatsu, Atsushi
dc.date.accessioned2014-05-22T07:02:15Z
dc.date.available2014-05-22T07:02:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationGonzales, T. T., Katoh, M., & Ishimatsu, A. (2008). Intertidal burrows of the air-breathing eel goby, Odontamblyopus lacepedii (Gobiidae: Amblyopinae). Ichthyological Research, 55(3), 303-306.en
dc.identifier.issn1341-8998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2078
dc.description.abstractOdontamblyopus lacepedii inhabits burrows in mudflats and breathes air at the surface opening. Investigations of the intertidal burrows using resin casting demonstrated a highly branched burrow system. The burrows are composed primarily of branching patterns of interconnected tunnels and shafts that communicate into two to seven surface openings. Bulbous chambers (i.e., dilated portions of the burrow) at branching sections of the tunnels or shafts are common features of the burrow. The presence of these chambers accords the fish adequate space to maneuver inside the burrow, and thus constant access to the surface. The combination of all burrow characteristics and previously reported variability in air breathing patterns are ostensibly of selective value for aerial predator avoidance during air breathing in O. lacepedii.en
dc.language.isoenen
dc.publisherIchthyological Society of Japanen
dc.subjectAmblyopinae
dc.subjectGobiidaeen
dc.titleIntertidal burrows of the air-breathing eel goby, Odontamblyopus lacepedii (Gobiidae: Amblyopinae)en
dc.typeArticleen
dc.citation.volume55
dc.citation.issue3
dc.citation.spage303
dc.citation.epage306
dc.citation.journalTitleIchthyological Researchen
dc.subject.asfaavoidance reactionsen
dc.subject.asfabreathing mixturesen
dc.subject.asfaburrowing organismsen
dc.subject.asfaburrowsen
dc.subject.asfacatadromous fishesen
dc.subject.asfamud flatsen
dc.subject.asfatunnelsen
dc.subject.asfazoobenthosen
dc.identifier.essn1616-3915
dc.identifier.doi10.1007/s10228-008-0042-5
dc.subject.scientificNameOdontamblyopus lacepediien


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1196]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ