အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorKawamura, Gunzo
dc.contributor.authorBagarinao, Teodora
dc.contributor.authorYong, Annita Seok Kian
dc.contributor.authorChen, Chiau Yu
dc.contributor.authorNoor, Siti Norasidah Mat
dc.contributor.authorLim, Leong Seng
dc.date.accessioned2016-03-14T03:53:49Z
dc.date.available2016-03-14T03:53:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKawamura, G., Bagarinao, T., Yong, A. S. K., Chen, C. Y., Noor, S. N. M., & Lim, L. S. (2015). Low pH affects survival, growth, size distribution, and carapace quality of the postlarvae and early juveniles of the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de Man. Ocean Science Journal, 50(2), 371-379.en
dc.identifier.issn1738-5261
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2951
dc.description.abstractAcidification of rain water caused by air pollutants is now recognized as a serious threat to aquatic ecosystems. We examined the effects of low pH (control pH 7.5, pH 6, pH 5, pH 4) on the survival, growth, and shell quality of Macrobrachium rosenbergii postlarvae and early juveniles in the laboratory. Hatcheryproduced postlarvae (PL 5) were stocked at 250 PL per aquarium, acclimated over 7 d to experimental pH adjusted with hydrochloric acid, and reared for 30 d. Dead specimens were removed and counted twice a day. After 27 d rearing, all specimens were measured for total length and body weight. Carapace quality was assessed by spectrophotometry. Survival of juveniles was highest at pH 6 (binomial 95% confidence interval 79 - 89%) followed by control pH 7.5 (56 - 68%) and pH 5 (50 - 60%) and was lowest for unmetamorphosed postlarvae and juveniles at pH 4 (43 - 49%). The final median total length and body weight of juveniles were similar at control pH 7.5 (18.2 TL, 50.2 mg BW) and pH 6 (17.7 mm TL, 45.0 mg BW) but significantly less at pH 5 (16.7 mm TL, 38.2 mg BW); at pH 4, the postlarvae did not metamorphose and measured only 9.8 mm TL, 29.3 mg BW. Length frequency distribution showed homogeneous growth at pH 6, positive skew at control pH 7.5 and pH 5, and extreme heterogeneity at pH 4. The carapace showed different transmittance spectra and lower total transmittance (i.e. thicker carapace) in juveniles at pH 7.5, pH 6, and pH 5 than in unmetamorphosed postlarvae and juveniles with thinner carapace at pH 4. Thus, survival, growth, size distribution, and carapace quality of M. rosenbergii postlarvae and early juveniles were negatively affected by pH 5 and especially pH 4. The thinner carapace of the survivors at pH 4 was mostly due to their small size and failure to metamorphose. Natural waters affected by acid rain could decimate M. rosenbergii populations in the wild.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringer Verlagen
dc.subjectSize heterogeneityen
dc.subjectCarapace qualityen
dc.subjectMacrobrachium rosenbergiien
dc.titleLow pH affects survival, growth, size distribution, and carapace quality of the postlarvae and early juveniles of the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de Manen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume50
dc.citation.issue2
dc.citation.spage371
dc.citation.epage379
dc.citation.journalTitleOcean Science Journalen
dc.subject.asfaacidificationen
dc.subject.asfapHen
dc.identifier.essn2005-7172
dc.identifier.doi10.1007/s12601-015-0034-0


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

  • AQD Journal Articles [1207]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။